Podstawa prawna

Dom powstał 19 lutego 2018 roku. Od 09 marca 2018 roku realizuje zadania statutowe jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Reszel na podstawie uchwały Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu
Organ prowadzący Urząd Gminy w Reszlu
Organ zlecający realizację zadania
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki  w Olsztynie
Środowiskowy Dom  Samopomocy w Reszlu działa na podstawie aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U.  z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.))
2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm. )

Do pobrania (pliki pdf):
Statut
Regulamin Organizacyjny
Program działalności