Misja

Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do samodzielnego życia, samoobsługi i podjęcia zatrudnienia.